Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.07.2018
Temat Dostawa agregatu sprężarkowego do stosowania w warunkach podziemnych wyrobisk górniczych, do zasilania kopalnianej instalacji sprężonego powietrza

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ireneusz Rozwadowski, Krzysztof Rozwadowski

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 23.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 26.07.2018r. zamieszczono:
- wyjaśnienia treści SIWZ
- zmianę treści SIWZ
- PO ZMIANACH załącznik nr 1 do SIWZ / załącznik nr 1 do wzoru umowy
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA!!! Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty do dnia 02.08.2018r.


W dniu 02.08.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 21.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej