Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.04.2018
Temat Dostawa 2 sztuk pojazdowych stacji transformatorowych przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalni, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)               w zakresie przedmiotu zamówienia:

Rafał Pasek - Dyrektor ds. Energomechanicznych

Piotr Szpak - Kierownik Działu Elektrycznego

b)    w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 16.04.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 08.05.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej