Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.10.2020
Temat „Dostaw materiałów budowlanych – część III - preparaty chemiczne”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są na platformie Zamawiajacego pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/18801/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej