Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.11.2018
Temat Dostaw bonów towarowych o nominale 50,00 zł

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Kuśnierz –  Kierownik Działu Zarządzania Personelem,
Małgorzata Banaś – Specjalista ds. personalnych
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 15.11.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 23.11.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 30.11.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej