Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.07.2018
Temat Doraźna naprawa obudowy i torowiska w podłużni Koerber

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda, Kamil Broniowski

b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

W dniu 17.07.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

W dniu 02.08.2018r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 30.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej