Przetarg nieograniczony

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.02.2019
Temat „CK Przebudowa poprzeczni Albrecht na poziomie III Kopalni Soli „Wieliczka””

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,
Wojciech Nosal – Nadsztygar Górniczy,
Maciej Ćwik – Sztygar Zmianowy,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska - Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 28.02.2019r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami..

W dniu 11.03.2019r. zamieszczono wyjaśnienie  treści SIWZ.

W dniu 19.03.2019r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

W dniu 02.04.2019r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej