Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.09.2017
Temat „Zakup jednostek transportowych – małe wozy kopalniane”

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Mariusz Wołek– Sztygar Oddziałowy

b)    w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej