Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.12.2017
Temat Wynajem dwóch miejsc postojowych (plac postojowy obok szybu "Daniłowicz" w Wieliczce) przeznaczonych dla obsługi turystów

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Król – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej

12 278-73-50

Wojciech Betleja - Specjalista ds. rozliczeń i gospodarki odpadami

tel. 12 278-73-59

b) w zakresie postępowania:

Wojciech Betleja - Specjalista ds. rozliczeń i gospodarki odpadami

!! UWAGA!!

Ze względu na omyłke pisarską w pkt. XII Warunków Przetargu dot. terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert dokonano korekty w Warunkach Przetargu.

Skorygowane Warunki Przetargu w pkt. XII stanowią dokument do pobrania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej