Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.07.2018
Temat Wymiana trzech sztuk rur stalowych, rurociągu tłoczonego solankowego Ø 219,1 w szybie Kościuszko na rury Ø200 z polietylenu

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 16.07.2018 r. o godz. 13:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Rozwadowski

Ireneusz Rozwadowski

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski

W dniu 18.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej