Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 31.07.2018
Temat Wykonanie remontu wiaty magazynowej na terenie Kopalni Soli „Wieliczka””

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Skladanie ofert do dnia 08.08.2018 godz. 11.30

Otwarcie ofert nastąpi: 08.08.2018 godz. 12.00


 

Biuletyn Informacji Publicznej