Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.08.2018
Temat Wykonanie remontu pomieszczeń warsztatu oddziału wentylacji wraz z magazynem

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski – Inspektor Nadzoru, p.o. Kierownika Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,
b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 07.09..2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 07.09.2018 r. o godz. 12.30

W dniu 03.09.2018r. (poniedziałek) o godzinie 8.00 przewidziana jest wizja lokalna w rejonie robót. 

W dniu 13.09.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.


 

Biuletyn Informacji Publicznej