Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.07.2019
Temat Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz łazienki w budynku "A" na terenie Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna,
32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 23.07.2019 r. o godz. 11.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Jan Szpetkowski – Kierownik Działu Infrastruktury Powierzchniowej,
Marek Iskra – Główny Specjalista ds. Budowlanych,
Jerzy Król – Główny specjalista ds. Infrastruktury,
Jerzy Nawalany – Sztygar Oddziałowy Oddziału Utrzymania Ruchu Elektrycznego Powierzchni,
Ewa Kowal – Kierownik Sekretariatu
b) w zakresie postępowania:
Bartłomiej Pajor – Specjalista ds. Zamówień


 

Biuletyn Informacji Publicznej