Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.02.2018
Temat „Wykonanie remontu kapitalnego agregatu sprężarkowego AST-45G”

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy Czyżowski– Nadsztygar Urządzeń mechanicznych i Wyciągów Szybowych

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej