Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.04.2018
Temat „Wykonanie remontu generalnego urządzenia ładowarki zasięrzutnej typu ŁZK-6P”.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Grzegorz Pietrzyk– p.o. Kierownika Oddziału Górniczego Zabezpieczenia i Transportu, Sztygar Oddziałowy

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 25.04.2018r. do godz. 11.30
w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz
z wymienionymi powyżej dokumentami.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna,

32-020 Wieliczka, Park Kingi 1

Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 25.04.2018r. o godz. 12.00.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej