Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.07.2017
Temat Wykonanie remontu generalnego kołowrotu zgarniakowego typu DEKO2-55z

Wszystkie informacje na temat warunków zamówienia znajdą Państwo w plikach obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie postępowania:

Mariusz Wołek - Sztygar Oddziałowy

Paweł Musiał - Sztygar Zmianowy

b) w zakresie postępowania

Marzena Siewruk - Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej