Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.02.2018
Temat „Wykonanie przeglądu serwisowego siłowników hydraulicznych zabudowanych w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej szybu Kinga”

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Jerzy CzyżowskiNadsztygar Urządzeń Mechanicznych i Wyciągów Szybowych

Ireneusz RozwadowskiKierownik Oddziału Ruchu Mechanicznego Szybu i Urządzeń Dołowych

b) w zakresie postępowania:

Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 27.02.2018 r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej