Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.08.2018
Temat Wykonanie przebudowy stropu północnego skrzyżowania podłużni Karol z poprzecznią Wałczyn na poz. III Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszelkie informacje otyczace niniejszego zamowienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)   w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Szarek –Kierownik Działu Górniczego

b)   w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska - Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Składanie ofert do dnia 24.08.2018 do godz. 11.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018 o godz. 12.00


 

Biuletyn Informacji Publicznej