Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.04.2018
Temat Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybu Regis na odcinku od poz. IV do poz. V

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17.04.2018r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 17.04.2018r. o godz. 13.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Brudnik – Główny Geolog Górniczy
b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 19.04.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Biuletyn Informacji Publicznej