Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.01.2019
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: "Projekt oświetlenia chodnika Kuchnia od skrzyżowania chodników Kuchnia - Spalone do komory Kazimierza Wielkiego"

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 15.01.2019 r. o godz. 12.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda

Rafał Pasek

Piotr Szpak

Henryk Kasprzycki

Ryszard Żuchowski

Krzysztof Ciężarek

b) w zakresie postępowania:
Krystyna Kucharczyk-Gondek

w dniu 07.01.2019 zamieszczono Specyfikacje zamówienia  z załącznikami.

W dniu 22.01.2019 zamieszczono informacje z otwarcia ofert.


 

Biuletyn Informacji Publicznej