Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.08.2017
Temat „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pochylni Barycz poziom VII-VIII”

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji

Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych

Uwaga uwaga uwaga

W dniu 04.08.2017r. zamieszczono wyjaśnienia treści specyfikacji zamówienia

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej