Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.07.2017
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pochylni Antoni Muller wraz z koncepcją przywrócenia transportu materiałów

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji

Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej