Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.06.2018
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt uzupełniających prac zabezpieczających w komorach Maria Teresa Górna, Barącza, Franciszek Karol, Weimar”

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 06.07.2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 06.07.2018 r. o godz. 12.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda,
Andrzej Trzósło,
Wojciech Nosal

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski 

W dniu 13.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej