Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.06.2018
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Projekt techniczny przebudowy ciągu wyrobisk na poziomie VII na zachód od szybu Kinga - Layer, Layer IV, chodnik 7-634, Layer VII.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.15

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,
Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy,
Kamil  Broniowski – Nadsztygar Górniczy,
b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 26.06.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej