Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 20.09.2017
Temat Wykonanie dokumentacji projektowej doraźnego remontu obudowy szybu Daniłowicz od powierzchni do poz. I

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda - Dyrektor ds. Inwestycji

Andrzej Trzósło - nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk - Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej