Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.10.2018
Temat Remont i wymiana okien w pomieszczeniu sita soli Warzelnia (II postępowanie)

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marek Iskra, Piotr Czajka
b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 09.10.2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 wraz z wymienionymi w specyfikacji dokumentami.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 09.10.2018 r. o godz. 12:00

W dniu 02.10.2018r. zamieszczono specyfikację zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 11.10.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Biuletyn Informacji Publicznej