Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.08.2018
Temat Remont i wymiana okien w pomieszczeniu sita soli Warzelnia

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Marek Iskra, Andrzej Dudczak
b) w zakresie postępowania:
Anita Kwiatek-Bukowska

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 21.09.2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 wraz z wymienionymi w specyfikacji dokumentami.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 21.09.2018 r. o godz. 13:00

W dniu 24.08.2018r. zamieszczono specyfikację zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 31.08.2018r. zamieszczono zmianę specyfikacji zamówienia (uwaga! Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony).

W dniu 10.09.2018r. zamieszczono zmianę specyfikacji zamówienia (uwaga! Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony).

W dniu 14.09.2018r. zamieszczono wyjaśnienia treści specyfikacji zamówienia.

W dniu 24.09.2018r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania,


 

Biuletyn Informacji Publicznej