Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.05.2018
Temat Projekt zabezpieczenia komory Saulenfels w celu uruchomienia wysypki urobku

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 12:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 08.06.2018 r. o godz. 13.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Dańda,
Andrzej Trzósło,
Wojciech Nosal

b) w zakresie postępowania:
Kamil Wezwalski 

W dniu 26.06.2018r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 


 

Biuletyn Informacji Publicznej