Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.07.2018
Temat Projekt techniczny zabezpieczenia podłużni Kazanów (od kom. Koerber do kom. Wust) na mpoz. Kazanów

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszconych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji

Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy

Wojciech Nosal – Nadsztygar Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 20.07.2018 r. o godz. 12:30

W dniu 12.07.2018r. zamieszczono specyfikację zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 26.07.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystnieszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej