Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.04.2018
Temat Projekt techniczny modernizacji systemu odwadniania szybu Wilson w Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 25.04.2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z wymienionymi powyżej dokumentami.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu, parter, pokój nr A.2 w dniu 25.04.2018 r. o godz. 12.00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Brudnik – Główny Geolog Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej