Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.04.2018
Temat „Opracowanie projektu technicznego wraz z technologią wykonania robót instalacji szlamowej w wyrobiskach poz. VII i VIII kopalni”

Wszelkie informacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Morydz –Kierownik Działu Wentylacji

Tomasz Kubasiewicz –Nadsztygar Górniczy

Jacek Strzebak - Sztygar Oddziałowy

b)    w zakresie postępowania:

Magdalena Kalarus-Kwaśniewska– Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

UWAGA UWAGA UWAGA

W dniu 06.04.2018r. na stronie internetowej zamieszczono informację o zorganizowaniu wizji w terenie obetym postępowaniem


 

Biuletyn Informacji Publicznej