Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.09.2018
Temat Dzierżawa parkingu przy ul. Dembowskiego

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Wojciech Betleja– Specjalista ds. Rozliczeń i Odpadów

tel. 12 278-72-21

Uwaga !!!

Zmiana warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości.

W dokumentach do pobrania znajduje sie załącznik dot. Zmiany warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości.


 

Biuletyn Informacji Publicznej