Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.08.2018
Temat Dostawa wody pitnej i napojów bezalkoholowych (II postępowanie)

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Kopalnia dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
Część I zamówienia Naturalna woda mineralna wysoko mineralizowana,
Część II zamówienia  Woda mineralna niskosodowa,
Część III zamówienia  Woda pitna kolorowa,
Część IV zamówienia  Soki, napoje owocowe i warzywne.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Ewa Rozwadowska - Specjalista ds. Logistyki

b) w zakresie postępowania:
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godz. 11:30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 17.08.2018 r. o godz. 13:00

W dniu 29.08.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy I, III oraz IV części zamówienia).

W dniu 10.09.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy II części zamówienia).


 

Biuletyn Informacji Publicznej