Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.09.2017
Temat Dostawa tuszy i tonerów

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Sobaniak – Specjalista ds. Informatyki

Ewa Rozwadowska - Specjalista ds. Logistyki

b) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Koordynator Zespołu Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej