Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.11.2017
Temat „Dostawa przewodów lutniowych elastycznych”

Wszelki einformacje dotyczace niniejszego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Kubasiewicz Tomasz– Nadsztygar Górniczy,
Strzebak Jacek – Sztygar oddziałowy

b) w zakresie postępowania:
Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej