Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.11.2017
Temat Dostawa antyspieniacza

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Janus - Secjalista ds. Utylizacji Wycieków,
Stanisław Strug - Specjalista ds. Logistyki,
b) w zakresie postępowania: 
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 22.11.2017r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami.


 

Biuletyn Informacji Publicznej