Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.03.2018
Temat "Badanie nośności kotew"

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a)  w zakresie przedmiotu zamówienia:
Sebastian Tobola  – Nadsztygar Górniczy
Sławomir Stoch - Dyrektor ds. Górniczych, I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
b) w zakresie postępowania: 
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

W dniu 05.03.2018r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami.

W dniu 21.03.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Biuletyn Informacji Publicznej