Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01.02.2018
Temat Analiza geomechaniczna wschodniej niezabytkowej części kopalni w aspekcie przeprowadzonego podsadzania

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Paweł Ulmaniec – Kierownik Działu Mierniczo – Geologicznego, Główny Mierniczy Górniczy

b) w zakresie postępowania:

Małgorzata Pasierska – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

Anita Kwiatek-Bukowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych


 

Biuletyn Informacji Publicznej