Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.02.2018
Temat Analiza geomechaniczna wraz ze studium historyczno-konserwatorskim możliwości wykonania chodnika łączącego komorę Michałowice z komorą Barącza na poziomie IIn.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)        w zakresie przedmiotu zamówienia:

Paweł Ulmaniec - Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego, Główny Mierniczy Górniczy

b)    w zakresie postępowania:

Agnieszka Nakoniczewska –  Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W dniu 16.03.2018r. zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej