Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.06.2018
Temat Aktualizacja projektu technicznego zabezpieczenia komory Kuchnia na poziomie I Kopalni Soli „Wieliczka”

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok..

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 19.06.2018 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna wraz z dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 Budynek Zarządu parter pokój nr A. 2 w dniu 19.06.2018 r. o godz. 12.30

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
Krzysztof Dańda – Dyrektor ds. Inwestycji,
Andrzej Trzósło – Nadsztygar Górniczy,
Filip Jarek – Sztygar Zmianowy,

W dniu 08.06.2018r. zamioeszczono Specyfikację Zamówienia wraz z załącznikami


 

Biuletyn Informacji Publicznej