Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.10.2018
Temat „Aktualizacja projektu technicznego wymiany linii kablowych w Szybie Kinga – zasilanie wentylatora Wilson oraz przepompowni pomocniczej na poz. VIII”

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajdą Państwo w plikach zamieszczonych obok

  1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

a)   w zakresie przedmiotu zamówienia: Henryk Kasprzycki – Nadsztygar ds. elektrycznych tel. (12) 278-72-25

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej