Zamówienia poza ustawą

Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.12.2020
Temat Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany drewnianej obudowy szybu Daniłowicza do głębokości około 30 m

Wszelkie informacje dotyczące postępowania znajdują się pod adresem:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/21561/details


 

Biuletyn Informacji Publicznej