Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”

55 929 055,16 złotych – tyle wynosi całkowity koszt realizacji projektu Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu to: 37 499 737,96 złotych, z czego 21 296 100,58 złotych stanowi dotacja unijna przyznana w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 9 września 2010 r. Kopalnia Soli Wieliczka S.A. zawarła umowę o dofinansowanie projektu. Pierwsi turyści powędrują nową trasą już w lipcu 2012.

- Po raz pierwszy na taką skalę kopalnia pozyskała środki zewnętrzne na projekt inwestycyjny – mówił podczas konferencji prasowej prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Kajetan d’Obyrn. – Uruchomienie szybu Regis oznacza, że zyska miasto Wieliczka, w którego centrum pojawią się wyjeżdżający na powierzchnię turyści.

Planowany zakres prac obejmuje rewitalizację budynków nadszybia zabytkowego szybu Regis, zbrojenie szybu Regis wraz z montażem w nim wind osobowych, zabezpieczenie i udostępnienie zabytkowych 21 wyrobisk górniczych (komór, chodników, szybików). Nadrzędnym celem Projektu pt. Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka” jest zabezpieczenie i ochrona oraz udostępnienie unikatowego obiektu światowego dziedzictwa kulturowego jako czynnika zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu oraz wykreowanie ponadregionalnego produktu turystyki kulturowej w historycznym miejscu w Polsce. Projekt Szlaki nowej przygody to: zabezpieczenie i udostępnienie dla turystów podziemnych wyrobisk na poziomach I, II niższym, III, odbudowa i udostępnienie dla turystów zabytkowego nadszybia oraz szybu Regis, wzbogacenie oferty Kopalni o nowy produkt turystyczny. Realizacja projektu Szlaki nowej przygody wiąże się ze skierowaniem gości do centrum Wieliczki, a zatem nie tylko rozszerzy ofertę kulturalną i historyczną kopalni, ale przyniesie niezliczone korzyści dla mieszkańców m.in. wpłynie na ożywienie centrum miasta, tworzenie miejsc pracy, rozwój usług.

Szlaki wytyczono w zabytkowym rejonie kopalni wyeksploatowanym od XIV do XIX wieku na poziomach I-III. Na trasie zwiedzania znajdą się m.in. komory Boczaniec, Rzepki, Tanecznica, Zamtus, Gospoda, a także kapliczki, szybiki ( w sumie 21 wyrobisk). Trasę zaplanowano z myślą o miłośnikach mocnych wrażeń ceniących sobie miejsca niezwykłe, trudy wędrówki, emocje i wyzwania. – To nowa przygoda z kopalnią, okazja, by zobaczyć jej inne oblicze – stwierdza Marian Leśny, prezes Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. Szlaki nowej przygody będą również intrygującym spotkaniem z geologią oraz historią. Podziemny spacer pozwoli dokładnie przyjrzeć się śladom eksploatacji soli różnymi technikami górniczymi. Kaski, górnicze lampy, ochronne ubrania z pewnością dodadzą uroku wyprawie do starej kopalni.

Pochodzący z XIV wieku szyb Regis jest najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym, a tym samym bardzo cennym źródłem wiedzy o średniowiecznej gospodarce i sztuce górniczej. Usytuowano go w centrum miasta Wieliczka, w sąsiedztwie zabytkowego Zamku Żupnego i Kościoła Św. Klemensa. Austriacy nazwali Regis szybem Cesarza Franciszka Józefa I. W roku 1859 drewnianą kletę szybową zastąpił murowany budynek, w którym zamontowano pierwszą w Wieliczce parową maszynę wyciągową.

W 1861 Regis otrzymał połączenie kolejowe, zaś w 1891 uruchomiono w jego sąsiedztwie młyn solny. W roku 1909 rozebrano nadszybie oraz maszynę parową, które 3 lata później zastąpiono kolejnym budynkiem murowanym i elektryczną maszyną wyciągową. W 1927 roku zlikwidowano ruch w szybie Regis. Istniejące urządzenie wyciągowe klatkowe zostało zdemontowane w latach 40, a maszyna wyciągowa rozebrana. Wieża szybowa została zdemontowana w latach 1962-1963.


Biuletyn Informacji Publicznej