Projekt multimedialny w komorach Lill Górna i Kazanów

"Sól życia" - ekspozycja multimedialna w komorach Lill Górna i Kazanów

W kwietniu 125 metrów Kopalnia Soli "Wieliczka" udostępni dwie dodatkowe komory: Lill Górna i Kazanów. Turyści zwiedzający zabytkową Trasę turystyczną będą mogli w tych wyrobiskach zwiedzać multimedialną ekspozycję zatytułowaną "Sól życia". Zabezpieczenie i udostępnienie komór było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu.

Celem projektu było stworzenie unikalnego produktu dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialno-wystawienniczych. Multimedia w komorach Kazanów i Lill Górna mają za zadanie zapewnić lepszą przyswajalność wiedzy o historii, geologii i sztuce, tradycji i pracy górnika.

Komora Lill Górna została zaaranżowana w nowoczesny sposób i podzielona na trzy strefy, które będą angażować widzów na różnym poziomie doznań. Celem jest stopniowanie napięcia i przemyślane wciąganie widza kolejnymi etapami w opowiadane, doświadczane i wyświetlane historie. Turyści w tej komorze będą mogli obejrzeć film w kinie 5D, spektakl przy solnym krysztale, jak również skorzystać z ponad 20 interaktywnych stanowisk multimedialnych, gier i aplikacji. Tematem przewodnim ekspozycji w tej komorze jest sól w wielu aspektach i zastosowaniach.

Zamysłem prezentacji w komorze Kazanów było stworzenie przestrzeni tajemnicy oraz emocjonalnego powiązania zwiedzających z historią kopalni. Dzięki wielkoformatowej symbolicznej prezentacji z elementami mappingu widz zostaje wciągnięty w opowieść o żywiołach, które przed wiekami towarzyszyły górniczej pracy, wyznaczały jej rytm i uczyniły z soli minerał cenniejszy niż złoto.

Projekt w komorach Lill Górna i Kazanów pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych (Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych). Całkowita wartość projektu: 9 433 786,17 PLN, koszty kwalifikowane 7 748 874,36 PLN, poziom dofinansowania: 50%, wartość dofinansowania: 3 874 437,00 PLN.


Biuletyn Informacji Publicznej