Zabezpieczenie szybu Paderewski

 

Nazwa projektu:

"Ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód nad wyeksploatowanymi komorami poziomu I poprzez wodoszczelną likwidację otworów TP-1, TP-6 i zabezpieczenie szybu Paderewski"

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 195/2015/Wn-06/KO-NT-PO/D
z dnia 08 czerwca 2015 r., w latach 2015-2018

Wartość przedsięwzięcia: 13 621 646,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 750 000,00 zł

Okres realizacji: 2007-2018

Opis projektu: Przedsięwzięcie uwzględnia zabezpieczenie powierzchni ziemi i ochronę zasobów wód podziemnych i powierzchniowych nad komorami: Blum, Bolesław, Kuchnia, Łętów, I/14, Włodkowice, N/102 zlokalizowanymi w rejonie otworów podsadzkowych TP-1, TP-6 oraz szybu Paderewski.

W ramach przedsięwzięcia:

-  zostaną zlikwidowane 2 otwory podsadzkowe z powierzchni do wyrobisk kopalnianych (TP-1 i TP-6) każdy o długości 43 m. Po zlikwidowaniu otworów zostaną doszczelnione wloty przy powierzchni poprzez wykonanie ekranów przeciwfiltracyjnych, a teren zrekultywowany,

- nastąpi przebudowa zniszczonej obudowy szybowej wyrobiska górniczego –„szyb Paderewski” łączącego powierzchnię z poziomem I kopalni o łącznej długości po przebudowie wynoszącej 65,37 m.


Efektem projektu będzie:

Wyeliminowanie powstania deformacji ciągłych i nieciągłychna powierzchni terenu nad wyrobiskami górniczymi poprzez  zabezpieczenie stateczności komór,  zabezpieczenie szybu i wodoszczelnąm likwidację otworów wiertniczych (7 szt. komór o powierzchni 3 482 m2 w rejonie szybu górniczego  i pod 2 otworami podsadzkowymi).


Biuletyn Informacji Publicznej