Ochrona przed skutkami zawału komór Saurau i Jezioro Wessel

 

Nazwa projektu:

„Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych
i powierzchniowych przed negatywnymi skutkami zawału komór Saurau
i Jezioro Wessel w Kopalni Soli „Wieliczka””

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 849/2014/Wn-06 /KO-NT-PO/D z dnia 12 grudnia 2014 r., w latach 2010-2016

Całkowita wartość projektu: 9 852 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 800 000,00 zł

Opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie prac zabezpieczających w komorach Saurau i Jezioro Wessel w Kopalni Soli "Wieliczka", których zawał może doprowadzić do deformacji ciągłych i nieciągłych, mogących zagrozić powierzchni ziemi położonej nad tymi komorami w silnie zurbanizowanej części miasta Wieliczka jak również niekorzystnie wpłynąć na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Komora Saurau o wysokości ok 30 m zlokalizowana jest pomiędzy poziomami II niższym i poziomem III tj. na głębokości ok.110 m ppt, a komora Jezioro Wessel o wysokości ok. 11-15 m zlokalizowana jest na poziomie III kopalni tj. na głębokości 135 m. Odległość pomiędzy tymi komorami wynosi ok. 500 m. W wyniku wykonania tych prac zostaną zabezpieczone metodami górniczymi dwa podziemne wyrobiska o łącznej kubaturze 45 123 m3.


Efektem realizacji projektu będzie:

 • zabezpieczenie komory Saurau i Jezioro Wessel
 • wyeliminowanie powstawania deformacji ciągłych i nieciągłych na powierzchni terenu, nad wyrobiskami górniczymi poprzez zabezpieczenie stateczności komór (kotwy, kaszty itp.)

W komorze Saurau:

 • zabezpieczenie i upodatnienie filara centralnego komory,
 • zabezpieczenie stropu południowej części komory obudową kotwową,
 • zabezpieczenie ociosu południowego komory, w części południowej w rejonie filarów drewnianych obudową kotwową, wzmocnienie ociosów szybika,
 • wzmocnienie 2 wiązek stojaków w centralnej części komory,
 • zabezpieczenie obudową kotwową filara solnego,

W komorze Jezioro Wessel:

 • wzmocnienie filarów między przecinkami w ociosie południowym poprzez ich kotwienie,
 • zabezpieczenie ociosów: północnego, wschodniego i zachodniego komory kotwami szkłoepoksydowymi,
 • likwidacja szczelin w murze ceglanym na wlocie do komory, zabezpieczenie mostu solnego
 • wypełnienie spoiwem mineralnym szczelin w murach ceglanych na wlotach do komory. 

Biuletyn Informacji Publicznej