Ogłoszenia

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.11.2020
Temat OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SOLI WARZONEJ JODOWANEJ I NIEJODOWANEJ W OKRESIE STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2021

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SOLI  WARZONEJ JODOWANEJ I NIEJODOWANEJ W OKRESIE STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2021

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 01.12.2020 r., do godziny 11.00, w sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.

 

Informacji o przetargu udzielają:

1) Piotr Czajka - Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska/Z-ca Kierownika Działu Utylizacji Wycieków, nr tel. 12 278-72-85

2) Beata Stolarz – Specjalista ds. Zamówień, nr tel. 12 278-73-63


 

Biuletyn Informacji Publicznej