Rada nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  • Sylwia Porożyńska

Członkowie Rady Nadzorczej

  • Grzegorz Miś - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Elżbieta Ewa Ferfecka - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Paweł Ulmaniec
  • Krzysztof Szarek

Biuletyn Informacji Publicznej