O spółce

Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń i udostępnienie społeczeństwu pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, unikalnego zabytku światowego dziedzictwa przyrody i techniki oraz miejsca kultu.

Czujemy się odpowiedzialni wobec całego społeczeństwa za zrealizowanie tego celu.

Nasza praca jest kontynuacją dorobku dziesiątków pokoleń wolnych, wykształconych górników. Chcemy podtrzymywać i rozwijać te tradycje.

Zrobimy wszystko, żeby naszym gościom zapewnić pełne bezpieczeństwo, odpoczynek, rozrywkę i edukację w dobrych i korzystnych dla zdrowia warunkach. Będziemy odnosić się do wszystkich z szacunkiem i gościnnością, a praca i obsługa będzie dobrze zorganizowana.

Naszym pracownikom chcemy zapewnić dobre warunki pracy i wynagrodzenia oraz poczucie bezpieczeństwa i przynależności do górniczej rodziny. Pragniemy by byli dumni z marki i chrześcijańskiej tradycji miejsca, w którym pracują. W naszych działaniach będziemy promować wysokie kompetencje, skuteczność i uczciwość, a pracowników zachęcać do otwartości i kreatywności oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Czujemy się również odpowiedzialni wobec otoczenia i społeczności lokalnej.

Będziemy chronić środowisko naturalne i wspierać społecznie użyteczne inicjatywy.

Będziemy rzetelni i lojalni w stosunku do naszych partnerów i instytucji współpracujących.

Chcemy, aby realizacja naszych celów, ambicji i wartości była wspólnym dziełem wszystkich naszych pracowników i partnerów. Wierzymy, że realizacja naszej misji znajdzie wsparcie ze strony całego społeczeństwa .


Biuletyn Informacji Publicznej