Praca

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to firma, która kontynuuje dorobek dziesiątków pokoleń górników, jest obiektem górniczym czynnym nieprzerwanie od średniowiecza. Naszym najważniejszym celem działania jest zachowanie i udostępnianie społeczeństwu unikalnego pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, zabytku światowego dziedzictwa, który jako jeden z pierwszych dwunastu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Osoby zainteresowane pracą w Kopalni Soli Wieliczka prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem formularza (link).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.Aktualne oferty pracy:


ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • wykonywanie prac transportowych poziomych, dokonywania załadunku i rozładunku materiałów,
 • uczestniczenie w realizacji transportu pionowego,
 • wykonywanie prostych prac montażowych, konserwacyjnych i naprawczych,
 • przygotowanie materiałów do robót szybowych,
 • praca na wysokości do i powyżej 3m,

 Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenie min. zawodowe o profilu mechanicznym
 • chęci do nauki, podnoszenia kwalifikacji - zdobycie odpowiednich kwalifikacji
 • odpowiedzialności za powierzone zadania
 • umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • motywacyjny system wynagrodzeń (wynagrodzenie, premia miesięczna, premia roczna)
 • bogaty pakiet dodatkowych benefitów: karta Multisport, opieka medyczna, dopłaty do wypoczynku, bony świąteczne, kolonie i zimowiska dla dzieci, pomoce szkolne dla dzieci, pracowniczy program emerytalny, dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz inne świadczenia z ZFŚS),
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach (działowy budżet szkoleń)
 • możliwość udziału w firmowych spotkaniach integracyjnych, wycieczkach współfinansowanych z ZFŚS,
 • pracę w firmie o stabilnej pozycji – działamy nieprzerwanie od XIII wieku

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem FORMULARZAKlauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie, wskazane poniżej spółki z Grupy Kopalnia Soli Wieliczka (dalej „Grupa KSW”):

a)      Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

b)     Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32‑020 Wieliczka

 (zwane dalej łącznie: „Współadministratorami”).

 1. Na podstawie umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy wspólnie ustalili cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w obszarze rekrutacji pracowników. Współadministratorzy uzgodnili, w szczególności, że każdy ze Współadministratorów będzie  odpowiedzialny za realizacje obowiązków informacyjnych wobec kandydatów do pracy tj. przekazywanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy w sprawach ochrony danych osobowych: IOD Kopalni Soli Wieliczka S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, email: iod.sa@kopalnia.pl.
 2. Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. - iod.sa@kopalnia.pl , Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. - iod@kopalnia.pl,   
 3. Współadministratorzy będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy)

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) 

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie danych i dokumentów aplikacyjnych na wskazany adres email lub poprzez system rekrutacyjny) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa

Wykorzystanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji w Grupie KSW

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda w formie oświadczenia  lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie danych i dokumentów aplikacyjnych na wskazany adres email lub poprzez system rekrutacyjny)

 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl, podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi doradztwa personalnego,  a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)   do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

b)   w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody,

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a)   w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b)   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

c)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres punktu kontaktowego (wskazanego w pkt. 2 powyżej), jak również wobec każdego ze Współadministratorów.

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.


Biuletyn Informacji Publicznej