Adres, dane, KRS

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.

Park Kingi 1
32-020 Wieliczka

+48 12 278 71 11

+48 12 278 71 10

sekretariat.sa@kopalnia.pl


Nr KRS: 0000278401
Prowadzony przez: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000 zł, kapitał zakładowy pokryty w całości. 


Biuletyn Informacji Publicznej